"Suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, toutes les activités sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Merci de revenir vers notre site bientôt"

"Naar aanleiding van de beslissingen, genomen door de federale regering, schorten wij alle activiteiten op tot nader order. Dank u om vlug terug te komen naar onze website"

X
X