mai, 2020

03mai11 h 00 minÉvénement terminéVISITE GUIDÉE LE LONG DES PAVÉS DE MÉMOIRE À BRUXELLESGRATIS TOEGANG – ACCÈS GRATUIT11 h 00 min Rue aux Laines 17 - 1000 BruxellesGenre :Parcours mémoriels

Détails

VISITE GUIDÉE EN FRANÇAIS UNIQUEMENT

 

VISITE GUIDÉE LE LONG DES PAVÉS DE MÉMOIRE À BRUXELLES

 

Depuis deux années scolaires, des étudiants en formation d’enseignants sont impliqués dans la planification d’une promenade autour de ces pierres commémoratives. Leur stage consiste à élaborer des biographies de victimes mémorisées avec des textes, des images, des photos d’archives et, à partir de cela, une visite pédagogique à l’intention des enseignants et de leurs élèves.

Le but ultime est de transformer cela en une application visant à encourager les plus jeunes à garder en vie l’histoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale par des moyens modernes.

Durant cette journée, vivez une promenade exceptionnelle dirigée par un historien de la Fondation Auschwitz.

 

Rendez-vous le dimanche 01/03/2020 à 11 heures à l’adresse suivante: Rue aux Laines 17, 1000 Bruxelles.

Réservation requise, groupe limité de 15 participants.

Geleide wandeling langs de  Stolpersteine (gedenkkeien of struikelstenen) in Brussel

 

Sinds twee schooljaren worden studenten uit de lerarenopleiding betrokken om een wandeling uit te stippelen met betrekking tot deze gedenkstenen. Hun stage bestaat erin de biografieën van de herdachte slachtoffers uit te werken met teksten, beelden, foto’s uit de archieven, en aan de hand hiervan een pedagogische toer voor leerkrachten en hun leerlingen in het leven te roepen.

Het uiteindelijke doel is hiervan een app te maken om met hedendaagse middelen de jongere ertoe aan te zetten om de geschiedenis van de gedeporteerden uit WO II in leven te houden.

U kan tijdens deze dag deze uitzonderlijke wandeling meemaken, geleid door een historicus van Stichting Auschwitz.

 

Afspraak op zondag 01/03/2020 om 11u op volgend adres: Wolstraat 17 te 1000 Brussel.

Reserveren verplicht, beperkte groep van 15 deelnemers.

Heure

(Dimanche) 11 h 00 min

Lieu

Rue aux Laines 17 - 1000 Bruxelles

Rue aux Laines 17 - 1000 Bruxelles

Organisateur

Mémoire d'Auschwitz ASBLTél : +32(0)2 512 79 98 Rue aux Laines 17/ boîte 50 | 1000 Bruxelles

Réservations

Réservation est fermé à ce moment.

Veuillez nous informer si vous pouvez vous rendre à l'événement.

Vous ne pouvez pas vous rendre à cet événement?options : Changer ma réservation

"Suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral, toutes les activités sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Merci de revenir vers notre site bientôt"

"Naar aanleiding van de beslissingen, genomen door de federale regering, schorten wij alle activiteiten op tot nader order. Dank u om vlug terug te komen naar onze website"

X
X